השתלמויות פסג"ה - תוכנית הרדו"פים

הוראה דיפרנציאלית ופדגוגיה מיטבית בראי תרבות ישראל

תוכנית 'הרדופים' הינה השתלמות ברוח הפדגוגיה המיטבית לכל חדר המורים ופותחת שערים לדרכי הוראה רעננות וחדשניות.

ההשתלמות היא מוסדית, וכוללת 30 שעות דרך הפסג"ה.

מטרות התוכנית:

  1. להקנות כלים פדגוגים להוראה דיפרנציאלית.
  2. לתת כלים לשיפור ניהול הכיתה מתחום הנחיית הקבוצות.
  3. לגוון את דרכי ההוראה ליצירת תהליכי למידה משמעותיים בכיתה.

דוגמאות מתכני ההשתלמות:

1. המורה כמנחה

2. מרחבי למידה מגוונים

3. מודלינג בהוראה

ועוד

הצעות נוספות

אל בורות המים

תוכנית מודולרית וחדשנית למנהיגות חינוכיתבהשראת הזהות היהודית-ישראליתאשר תשיב את "הרוח הגדולה" לחינוך ותחזור "אל בורות המים". תוכנית מודולרית וחדשניתלמנהיגות חינוכיתבהשראת הזהות היהודית-ישראליתאשר תשיב את "הרוח

קרא עוד »

השתלמויות מסובסדות

תוכניות לקידום החינוך היהודי-ישראליעבור עובדי הוראה בחינוך הממלכתי במסגרת עידוד וקידום תהליכי הלמידה של מקצועות המורשת היהודית בחינוך הממלכתימעודד אגף מורשת במשרד החינוך מנהלות ומנהלים,

קרא עוד »

MOREרשת​

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KWu_Y6dajCc&t=8s חל"ד מפעלים חינוכיים מציעה לתלמידים, למורים ולהורים כלים להטמעת שיח חיובי באמצעות תוכנית MOREרשת. התוכנית מבקשת לחולל שינוי בתרבות השיח בקרב תלמידי כיתות ג'–ו',

קרא עוד »

סביבינגו

סביבינגו – פעילות לחנוכה חברו את הילדים והתלמידים לחנוכה בעזרת פעילות לימודית חווייתית ומאתגרת. מה בפעילות? אור איתן חוזר בזמן ומגיע לתקופת המכבים. בעודו נסער

קרא עוד »

יחידות תיאטרון

יחידות תיאטרון כוחה הגדול של ההצגה הוא ביכולת שלה לעורר את הצופה להזדהות, לגעת ברגשות ולאפשר להיכנס לעולמות אחרים. יחידות התאטרון של חל"ד הן למעשה

קרא עוד »

תבנית נגישות פופ אפ