תרומות

תודה על שהחלטת להיות שותף בפעילות החשובה שלנו.
באפשרותך לתרום לחל"ד באמצעות הדרכים הבאות:

לתרומה בהעברה בנקאית:

בנק דיסקונט (11), סניף 331 מספר ח-ן 9001379

לתרומה באמצעות המחאה בדואר:

חל"ד מפעלים חינוכיים 
המגשימים 20 פתח תקווה 4934829, תא חלוקה 7538

לתרומה באמצעות כרטיס אשראי (מישראל):

עמותת חל"ד מפעלים חינוכיים – ע"ר 580036184.
לעמותה אישור לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה.

Donations

.Thank you for supporting Heled

:You can donate in the following ways

By making a deposit in our bank account

Discount (11), Branch #331, Acct #9001379

:Or by mailing a check to

;Heled Educational Enterprises
Hamagshimim 20, Petach-Tikva, 4934829 p.o 7538

:Using a Credit Card

Heled Educational Enterprises is a registered Charity in Israel and has a 46A approval from the Israel Tax Authorities.