סרטונים חינוכיים לילדים על אגדות חז"ל

סדרת סרטוני הנפשה חינוכיים לילדים, המנגישים את אגדות חז"ל שנוצרו לפני אלפי שנים אל ימינו אנו, בצורה חוויתית ומהנה.

נושא האגדה: מסקל האבנים

תקציר הסוגיה המרכזית: אדם משליך אבנים אל רשות הרבים ובסוף נופל בהם בעצמו

מראה מקום: תלמוד בבלי, בבא קמא נ, ע"ב

יחידת לימוד תואמת: ספר ג' – אחריות

כיבוד הורים

נושא האגדה: כיבוד הורים

תקציר הסוגיה המרכזית: ההבדל בין מי שמאכיל אביו בבשר משובח אך מזלזל בו למי שמעביד את אביו אך מכבד אותו

מראה מקום: תלמוד בבלי, קידושין, לא, ע"א- ע"ב

 

רבי אלעזר והמלך

נושא האגדה: היחס לזר ולשונה

תקציר הסוגיה המרכזית: ר' אליעזר גומל חסד עם ניצול רומאי ולבסוף מציל בזכות כך את קהילתו

מראה מקום: קהלת רבה יא, יב

יחידת לימוד תואמת: ספר ג' – שונות

 

השועל והכרם

נושא האגדה: תכנון ומחשבה מראש

תקציר הסוגיה המרכזית: שועל נכנס לכרך רעב אך יצא ממנה בדיוק באותו מצב

מראה מקום: קהלת רבה ה

 

קמצא ובר קמצא

נושא האגדה: אהבת חינם

תקציר הסוגיה המרכזית: בר קמצא מוזמן לסעודה בטעות ומגורש ממנה

מראה מקום: תלמוד בבלי, גיטין, נה ע"א-ע"ב

יחידת לימוד תואמת: ספר ג', ירושלים, עמ' 194

משה והגדי

נושא האגדה: מנהיגות

תקציר הסוגיה המרכזית: משה רודף אחרי גדי קטן ומגלה לבסוף כי ברח מכיוון שהיה צמא

מראה מקום: שמות רבה פרשה ב,ב

יחידת לימוד תואמת: ספר ג', מנהיגות ע"מ 129

החלות בתנור

נושא האגדה: שבת

תקציר הסוגיה המרכזית: אשת ר' חנינא  העניה מתמודדת עם שכנה קנאית עד שמתרחש נס ונמצאו חלות בתנורה.

מראה מקום: תלמוד בבלי תענית, כד, ע"ב

יחידת לימוד תואמת: ספר ג, שבת

הלל לומד תורה

נושא האגדה: חשיבות העמל שבלימוד

תקציר הסוגיה המרכזית: הלל עולה על גג בית המדרש ללמוד תורה

מראה מקום: תלמוד בבלי, יומא ל"ה, ע"ב

 

אהרון רודף שלום

נושא האגדה: שלום ופיוס

תקציר הסוגיה המרכזית: אהרון מפייס בין חברים שרבו זה עם זה

מראה מקום: מדרש אבות דרבי נתן, פרק יב, דרשה ג

יחידת לימוד תואמת: ספר כיתה ג, ריב ופיוס

הקודח בספינה

נושא האגדה: ערבות הדדית

תקציר הסוגיה המרכזית: אדם קודח בספינה (בחדרו) בזמן שיש עליה נוסעים נוספים

מראה מקום: ויקרא רבה, ד

יחידת לימוד תואמת: ספר כיתה ג', אחריות, ע"מ 117

תבלין של שבת

נושא האגדה: שבת

תקציר הסוגיה המרכזית: הקיסר אוכל אצל רבי יהודה הנשיא בשבת מזון בעל טעם מיוחד שמקורו בשבת 

מראה מקום: בראשית רבה יא, ד

יחידת לימוד תואמת: ספר כיתה ג', שבת, ע"מ 183

זהובים תמורת פירות

נושא האגדה: דאגה ואיכפתיות למען הדורות הבאים

תקציר הסוגיה המרכזית: זקן בן 100 נוטע עצים עבור הדורות הבאים

מראה מקום: מדרש תנחומא, קדושים, ח


הצעות נוספות

אל בורות המים

תוכנית מודולרית וחדשנית למנהיגות חינוכיתבהשראת הזהות היהודית-ישראליתאשר תשיב את "הרוח הגדולה" לחינוך ותחזור "אל בורות המים". תוכנית מודולרית וחדשניתלמנהיגות חינוכיתבהשראת הזהות היהודית-ישראליתאשר תשיב את "הרוח

קרא עוד »

השתלמויות מסובסדות

תוכניות לקידום החינוך היהודי-ישראליעבור עובדי הוראה בחינוך הממלכתי במסגרת עידוד וקידום תהליכי הלמידה של מקצועות המורשת היהודית בחינוך הממלכתימעודד אגף מורשת במשרד החינוך מנהלות ומנהלים,

קרא עוד »

MOREרשת​

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KWu_Y6dajCc&t=8s חל"ד מפעלים חינוכיים מציעה לתלמידים, למורים ולהורים כלים להטמעת שיח חיובי באמצעות תוכנית MOREרשת. התוכנית מבקשת לחולל שינוי בתרבות השיח בקרב תלמידי כיתות ג'–ו',

קרא עוד »

סביבינגו

סביבינגו – פעילות לחנוכה חברו את הילדים והתלמידים לחנוכה בעזרת פעילות לימודית חווייתית ומאתגרת. מה בפעילות? אור איתן חוזר בזמן ומגיע לתקופת המכבים. בעודו נסער

קרא עוד »

יחידות תיאטרון

יחידות תיאטרון כוחה הגדול של ההצגה הוא ביכולת שלה לעורר את הצופה להזדהות, לגעת ברגשות ולאפשר להיכנס לעולמות אחרים. יחידות התאטרון של חל"ד הן למעשה

קרא עוד »

תבנית נגישות פופ אפ