סרטונים חינוכיים לילדים על אגדות חז"ל

סדרת סרטוני הנפשה חינוכיים לילדים, המנגישים את אגדות חז"ל שנוצרו לפני אלפי שנים אל ימינו אנו, בצורה חוויתית ומהנה.

נושא האגדה: מסקל האבנים

תקציר הסוגיה המרכזית: אדם משליך אבנים אל רשות הרבים ובסוף נופל בהם בעצמו

מראה מקום: תלמוד בבלי, בבא קמא נ, ע"ב

יחידת לימוד תואמת: ספר ג' – אחריות

כיבוד הורים

נושא האגדה: כיבוד הורים

תקציר הסוגיה המרכזית: ההבדל בין מי שמאכיל אביו בבשר משובח אך מזלזל בו למי שמעביד את אביו אך מכבד אותו

מראה מקום: תלמוד בבלי, קידושין, לא, ע"א- ע"ב

 

רבי אלעזר והמלך

נושא האגדה: היחס לזר ולשונה

תקציר הסוגיה המרכזית: ר' אליעזר גומל חסד עם ניצול רומאי ולבסוף מציל בזכות כך את קהילתו

מראה מקום: קהלת רבה יא, יב

יחידת לימוד תואמת: ספר ג' – שונות

 

השועל והכרם

נושא האגדה: תכנון ומחשבה מראש

תקציר הסוגיה המרכזית: שועל נכנס לכרך רעב אך יצא ממנה בדיוק באותו מצב

מראה מקום: קהלת רבה ה

 

קמצא ובר קמצא

נושא האגדה: אהבת חינם

תקציר הסוגיה המרכזית: בר קמצא מוזמן לסעודה בטעות ומגורש ממנה

מראה מקום: תלמוד בבלי, גיטין, נה ע"א-ע"ב

יחידת לימוד תואמת: ספר ג', ירושלים, עמ' 194

משה והגדי

נושא האגדה: מנהיגות

תקציר הסוגיה המרכזית: משה רודף אחרי גדי קטן ומגלה לבסוף כי ברח מכיוון שהיה צמא

מראה מקום: שמות רבה פרשה ב,ב

יחידת לימוד תואמת: ספר ג', מנהיגות ע"מ 129

החלות בתנור

נושא האגדה: שבת

תקציר הסוגיה המרכזית: אשת ר' חנינא  העניה מתמודדת עם שכנה קנאית עד שמתרחש נס ונמצאו חלות בתנורה.

מראה מקום: תלמוד בבלי תענית, כד, ע"ב

יחידת לימוד תואמת: ספר ג, שבת

הלל לומד תורה

נושא האגדה: חשיבות העמל שבלימוד

תקציר הסוגיה המרכזית: הלל עולה על גג בית המדרש ללמוד תורה

מראה מקום: תלמוד בבלי, יומא ל"ה, ע"ב

 

אהרון רודף שלום

נושא האגדה: שלום ופיוס

תקציר הסוגיה המרכזית: אהרון מפייס בין חברים שרבו זה עם זה

מראה מקום: מדרש אבות דרבי נתן, פרק יב, דרשה ג

יחידת לימוד תואמת: ספר כיתה ג, ריב ופיוס

הקודח בספינה

נושא האגדה: ערבות הדדית

תקציר הסוגיה המרכזית: אדם קודח בספינה (בחדרו) בזמן שיש עליה נוסעים נוספים

מראה מקום: ויקרא רבה, ד

יחידת לימוד תואמת: ספר כיתה ג', אחריות, ע"מ 117

תבלין של שבת

נושא האגדה: שבת

תקציר הסוגיה המרכזית: הקיסר אוכל אצל רבי יהודה הנשיא בשבת מזון בעל טעם מיוחד שמקורו בשבת 

מראה מקום: בראשית רבה יא, ד

יחידת לימוד תואמת: ספר כיתה ג', שבת, ע"מ 183

זהובים תמורת פירות

נושא האגדה: דאגה ואיכפתיות למען הדורות הבאים

תקציר הסוגיה המרכזית: זקן בן 100 נוטע עצים עבור הדורות הבאים

מראה מקום: מדרש תנחומא, קדושים, ח


הצעות נוספות

השתלמויות מורים

השתלמויות מורים מוכרות לגמול לחל"ד היצע עשיר של השתלמויות עבור צוותי הוראה. ההשתלמויות עוסקות בנושאים אקטואליים ומעשיים המעסיקים את צוותי ההוראה בעבודתם השוטפת בכיתה, תוך

קרא עוד »

תוכניות ליווי

תוכניות ליווי לצוותי הוראה חל"ד מציעה מגוון תוכניות ליווי לסגלי ההוראה בבתי הספר, להעמקת השיח היהודי והערכי. תוכניות הליווי מבקשות לסייע לצוותי הנהגה והוראה בהעמקה

קרא עוד »

השתלמויות מסובסדות

תוכניות לקידום החינוך היהודי-ישראליעבור עובדי הוראה בחינוך הממלכתי במסגרת עידוד וקידום תהליכי הלמידה של מקצועות המורשת היהודית בחינוך הממלכתימעודד אגף מורשת במשרד החינוך מנהלות ומנהלים,

קרא עוד »

MOREרשת​

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KWu_Y6dajCc&t=8s חל"ד מפעלים חינוכיים מציעה לתלמידים, למורים ולהורים כלים להטמעת שיח חיובי באמצעות תוכנית MOREרשת. התוכנית מבקשת לחולל שינוי בתרבות השיח בקרב תלמידי כיתות ג'–ו',

קרא עוד »

סביבינגו

סביבינגו – פעילות לחנוכה חברו את הילדים והתלמידים לחנוכה בעזרת פעילות לימודית חווייתית ומאתגרת. מה בפעילות? אור איתן חוזר בזמן ומגיע לתקופת המכבים. בעודו נסער

קרא עוד »