פיתוח מקצועי

לחל"ד מגוון תוכניות להעצמת סגלי הוראה וניהול המועברים במסגרת העבודה המשותפת עם אגף מורשת במשרד החינוך.
התוכניות מתאימות לצוותי ניהול, חדרי מורים ומנהלות המבקשות להעמיק את תחום הדעת הבית ספרי בתרבות יהודית-ישראלית, להעצים את סגל ההוראה ולמצוא נתיבים חדשים לחזון הבית-ספרי בהשראת המורשת היהודית.

מגוון תוכניות ליווי לסגלי הוראה, להעמקת השיח היהודי והערכי

מגוון השתלמויות מעשירות ומעמיקות, התורמות לסגל המורים ולבית הספר כולו

תוכנית מנהיגות חינוכית ומסע בן שלושה ימים, המחזקת את תחושת השליחות של צוות ההוראה