פיתוח מקצועי

לחל"ד היצע ומגוון של תוכניות להעצמת סגלי הוראה וניהול המועברים במסגרת העבודה המשותפת עם אגף מורשת במשרד החינוך ותוכנית "אל בורות המים – מסע זהות ושייכות".
התוכניות מתאימות לצוותי ניהול, חדרי מורים ומנהלות המבקשות להעמיק את תחום הדעת הבית ספרי בתרבות יהודית-ישראלית, להעצים את סגל ההוראה ולמצוא נתיבים חדשים לחזון הבית-ספרי בהשראת המורשת היהודית.

מסע עוצמתי למורים מובילים ופיתוח קהילת מורים להעצמה אישית ומקצועית, לברור זהות ולחיזוק זהות יהודית – ישראלית בקרב התלמידים

 

חל"ד פיתחה ומעבירה השתלמויות (30 שעות) בחדרי מורים ובפסגות בנושא הוראה דיפרנציאלית, המורה כמנחה ופדגוגיה מוטת עתיד. ההשתלמויות כוללות סדנאות, הרצאות והתנסות.

סדנאות למורים

חל"ד פיתחה ומעבירה מפגשים בנושאים כגון: למידה משמעותית בחברותא, דיבור טוב, המורה כמנחה (כלי הנחיה למורים) ועוד.

ליווי יוזמות

חל"ד תומכת בצוותי הוראה המתמקדים ביוזמות חינוכיות בתחום התרבות היהודית – ישראלית. מנחי חל"ד מלווים את צוותי ההוראה בתהליך.

תבנית נגישות פופ אפ