פיתוח מקצועי

לחל"ד היצע ומגוון של קורסי הכשרה והשתלמויות למורים, המועברים בפסגו"ת או בחדרי מורים. הקורסים מוכרים לגמול השתלמות ונותנים מענה הן בתחום הדעת של תרבות יהודית ישראלית והן בתחום הלמידה המשמעותית על ערוציה העכשווים תוך שימוש באבני דרך ממורשת ישראל.

השתלמויות פסג"ה

חל"ד פיתחה ומעבירה השתלמויות (30 שעות) בחדרי מורים ובפסגות בנושא הוראה דיפרנציאלית, המורה כמנחה ופדגוגיה מוטת עתיד. ההשתלמויות כוללות סדנאות, הרצאות והתנסות.

סדנאות למורים

חל"ד פיתחה ומעבירה מפגשים בנושאים כגון: למידה משמעותית בחברותא, דיבור טוב, המורה כמנחה (כלי הנחיה למורים) ועוד.

ליווי יוזמות

חל"ד תומכת בצוותי הוראה המתמקדים ביוזמות חינוכיות בתחום התרבות היהודית – ישראלית. מנחי חל"ד מלווים את צוותי ההוראה בתהליך.

'אל בורות המים - מסע למורים'

מסע עוצמתי למורים מובילים ופיתוח קהילת מורים להעצמה אישית ומקצועית, לברור זהות ולחיזוק זהות יהודית – ישראלית בקרב התלמידים

 

תבנית נגישות פופ אפ