תוכניות ליווי לצוותי הוראה

חל"ד מציעה מגוון תוכניות ליווי לסגלי ההוראה בבתי הספר, להעמקת השיח היהודי והערכי. תוכניות הליווי מבקשות לסייע לצוותי הנהגה והוראה בהעמקה של תחום הדעת תרבות יהודית־ישראלית במסגרות פורמליות ולא פורמליות.

את תוכניות הליווי מובילים מיטב המנחים והמנחות של חל"ד. התוכנית הסופית תיבנה במשותף עם צוות בית הספר ובהתאמה לצרכיו הייחודיים.

ליווי צוות מוביל בפיתוח יוזמות חינוכיות

הצמחה של יוזמה חינוכית מתוך החזון והצרכים של בית הספר, בחיבור עם התרבות היהודית-ישראלית.

התוכנית מכוונת להצמחה של יוזמה חינוכית לאור החזון של בית הספר וזיהוי צרכיו המיוחדים מתוך חיבור לתרבות היהודית־ישראלית. יוזמה מוצלחת תיתן מענה לצורך אמיתי של בית הספר, מתוך שימוש מושכל בתוכני התרבות היהודית־ישראלית ומקצועות המורשת היהודית – הן כמקור השראה והן כתוכן ממשי בעשייה הבית ספרית.
 
היוזמה תעצים את הצוות ותתרום לגיבוש צוותים מכווני חדשנות חינוכית ומחוייבים למקצועם, ובאמצעותם תביא לשיפור איכות ההוראה.
 
היוזמה תעודד קידום דיאלוג ושיתוף פעולה בין התלמידים לצוות החינוכי, ותקדם
פעולות חינוכיות בקהילת בית הספר בטווח הקצר והארוך.
 
 
למי מיועדת התוכנית?
 

צוות מורים נבחר ובעלי תפקידים מרכזיים בהתאם לאופי היוזמה (רכז/ת חינוך חברתי, רכז/ת פדגוגי/ת וכד')

 

מטרות התוכנית

• הצמחה של צוות יוזמה מוביל בבית הספר;

• פיתוח חשיבה יזמית;
 

• ליווי בתהליך חשיבה וסיעור מוחות בהצמחת יוזמה חינוכית בבית הספר לאור החזון החינוכי ומתוך זיהוי הצרכים של בית החינוך ותלמידיו;

• רכישת כלים ומיומנויות בתחום תרבות ומורשת יהודית-־ישראלית כהשראה ליוזמה חינוכית.

העצמת צוותי ניהול לבניית חזון חינוכי ערכי

סיוע לצוות הניהול בחשיבה ובחיבור בין כל מרכיבי הפעילות החינוכית שלו (חינוך חברתי, טקסים, טיולים, מפגשי קהילה, אספות הורים ועוד), על מנת לפעול באופן הוליסטי ביישום החזון החינוכי-ערכי בבית הספר.

תחום הדעת תרבות יהודית־ישראלית ותחומי הדעת במקצועות המורשת נועדו לחזק ולהעמיק את הזהות היהודית־ישראלית של תלמידי מערכת החינוך הממלכתית, את הידע שלהם, את תחושת השייכות שלהם לחברה ומתוכה את אחריותם ואת מחויבותם לעם, למורשתו ולתרבותו. הוראת מקצועות היהדות מעמידה מעל הכול את המטרות החינוכיות והזהותיות. הדבר מחייב פדגוגיה ייחודית – בהוראה ובמנגנוני הבקרה וההערכה – ובכללה דרכי הוראה והערכה שונות במהותם ממקצועות שבמרכזם הקניית ידע.
התוכנית מבקשת לסייע למורים העוסקים בתחום זה  לחשוף את התלמידים ליהדות משמעותית, רבת־פנים ורלוונטית לחייהם בתוך הקשר ישראלי רחב, ולהקנות להם, באמצעות לימוד חווייתי, ידע נרחב ומעמיק וכלים מגוונים וחדשניים. כל אלה יתרמו לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים, כישראלים וכבני-אדם.
 
 
למי מיועדת התוכנית?


מורים המלמדים את תחום הדעת תרבות יהודית־ישראלית ותחומי המורשת (תנ"ך, מולדת וכד'), והמעוניינים לשכלל את הוראתם באמצעות הרחבת הידע ומגוון המיומנויות הפדגוגיות שלהם.

 

מטרות התוכנית

• בירור חזון בית ספרי בראי ערכי התרבות היהודית־ישראלית;

• גיבוש צוות בית ספרי מוביל בחשיבה, בגיבוש תפיסה ערכית כוללת וביישומה;

• חשיבה ופיתוח יוזמות בין־תחומיות וחוץ כיתתיות בתחומי המורשת.

• פיתוח מיומנויות הוראה המעודדות תחושות שייכות ואחריות לעם ולמורשת היהודית;

• הרחבת הידע של צוות ההוראה בתחומי התרבות היהודית־ישראלית ומתוכה הגברת תחושתם שהם בני-בית בתוכה ומסוגלים להנחיל את תכניה וערכיה;

• היכרות עם ארון הספרים היהודי לדורותיו ועל מגוון קולותיו כרכיב יסוד בעיצוב זהות יהודית־ישראלית פלורליסטית;

• פיתוח יכולת העמקה בטקסטים אלו, קיום דיאלוג מתמיד איתם ושימוש בהם ככלי לעיצוב הזהות  האישית.

הנחייה פדגוגית בתחומי תרבות יהודית־ישראלית ומקצועות המורשת

סיוע למורים העוסקים בתחום זה לחשוף את התלמידים ליהדות משמעותית, רבת-פנים ורלוונטית לחייהם כאן ועכשיו. בתוך הקשר ישראלי רחב, וכן לתת בידיהם ידע נרחב ומעמיק, חוויות מעשירות וכלים מגוונים וחדשניים.

תחום הדעת תרבות יהודית־ישראלית ותחומי הדעת במקצועות המורשת נועדו לחזק ולהעמיק את הזהות היהודית־ישראלית של תלמידי מערכת החינוך הממלכתית, את הידע שלהם, את תחושת השייכות שלהם לחברה ומתוכה את אחריותם ואת מחויבותם לעם, למורשתו ולתרבותו. הוראת מקצועות היהדות מעמידה מעל הכול את המטרות החינוכיות והזהותיות. הדבר מחייב פדגוגיה ייחודית – בהוראה ובמנגנוני הבקרה וההערכה – ובכללה דרכי הוראה והערכה שונות במהותם ממקצועות שבמרכזם הקניית ידע.
 
התוכנית מבקשת לסייע למורים העוסקים בתחום זה  לחשוף את התלמידים ליהדות משמעותית, רבת־פנים ורלוונטית לחייהם בתוך הקשר ישראלי רחב, ולהקנות להם, באמצעות לימוד חווייתי, ידע נרחב ומעמיק וכלים מגוונים וחדשניים. כל אלה יתרמו לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים, כישראלים וכבני-אדם.

 
למי מיועדת התוכנית?
 

מורים המלמדים את תחום הדעת תרבות יהודית־ישראלית ותחומי המורשת (תנ"ך, מולדת וכד'), והמעוניינים לשכלל את הוראתם באמצעות הרחבת הידע ומגוון המיומנויות הפדגוגיות שלהם.


מטרות התוכנית

• פיתוח מיומנויות הוראה המעודדות תחושות שייכות ואחריות לעם ולמורשת היהודית;

• הרחבת הידע של צוות ההוראה בתחומי התרבות היהודית־ישראלית ומתוכה הגברת תחושתם שהם בני-בית בתוכה ומסוגלים להנחיל את תכניה וערכיה;

• היכרות עם ארון הספרים היהודי לדורותיו ועל מגוון קולותיו כרכיב יסוד בעיצוב זהות יהודית־ישראלית פלורליסטית;

• פיתוח יכולת העמקה בטקסטים אלו, קיום דיאלוג מתמיד איתם ושימוש בהם ככלי לעיצוב הזהות  האישית.

פעילות העשרה לצוות החינוכי

מגוון סדנאות, הרצאות ופעילויות חוויתיות המתאימים למעוניינים להעמיק את החיבור של צוות ההוראה בתכנים ובחוויה במקצועות המורשת היהודית.

מקצועות המורשת היהודית משמשים מצע שתרומתו להצלחת בית הספר במשימתו להעניק חינוך ערכי ולטפח תלמידים בעלי זהות מגובשת ויציבה – רבה. תוכנית ההעשרה שאנו מציעים מתאימה לבתי ספר המעוניינים להעמיק את החיבור של צוות ההוראה בתכנים ובחוויה בתחומים אלו. לחל"ד ניסיון רב-שנים מוכח בפיתוח מגוון תכנים חינוכיים באמצעים חדשניים, חווייתיים, יצירתיים ורלוונטיים. במסגרת תוכנית ההעשרה אנו מציעים מגוון סדנאות, הרצאות ופעילויות חווייתיות לפי מיטב המסורת האיכותית של חל"ד.
 
למי מיועדת התוכנית?
 
חדרי מורים, צוותים מובילים, צוותי חינוך, הורים ותלמידים ובעלי תפקידים אחרים בבית הספר.
 
בין הנושאים והתכנים

• הצגות ומופעים מבית היוצר של חל"ד

• סדנאות לימוד ויצירה לקראת חגים

• סדנאות כתיבה  יוצרת

• ערבי הורים וילדים לשנת בת מצווה

• שיח ולימוד בית מדרשי

הצעות נוספות

השתלמויות מורים

השתלמויות מורים מוכרות לגמול לחל"ד היצע עשיר של השתלמויות עבור צוותי הוראה. ההשתלמויות עוסקות בנושאים אקטואליים ומעשיים המעסיקים את צוותי ההוראה בעבודתם השוטפת בכיתה, תוך

קרא עוד »

תוכניות ליווי

תוכניות ליווי לצוותי הוראה חל"ד מציעה מגוון תוכניות ליווי לסגלי ההוראה בבתי הספר, להעמקת השיח היהודי והערכי. תוכניות הליווי מבקשות לסייע לצוותי הנהגה והוראה בהעמקה

קרא עוד »

השתלמויות מסובסדות

תוכניות לקידום החינוך היהודי-ישראליעבור עובדי הוראה בחינוך הממלכתי במסגרת עידוד וקידום תהליכי הלמידה של מקצועות המורשת היהודית בחינוך הממלכתימעודד אגף מורשת במשרד החינוך מנהלות ומנהלים,

קרא עוד »

MOREרשת​

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KWu_Y6dajCc&t=8s חל"ד מפעלים חינוכיים מציעה לתלמידים, למורים ולהורים כלים להטמעת שיח חיובי באמצעות תוכנית MOREרשת. התוכנית מבקשת לחולל שינוי בתרבות השיח בקרב תלמידי כיתות ג'–ו',

קרא עוד »

סביבינגו

סביבינגו – פעילות לחנוכה חברו את הילדים והתלמידים לחנוכה בעזרת פעילות לימודית חווייתית ומאתגרת. מה בפעילות? אור איתן חוזר בזמן ומגיע לתקופת המכבים. בעודו נסער

קרא עוד »

צרו איתנו קשר ונשמח לתת פרטים נוספים על התוכניות השונות:

יוחאי 050-659-3161

sign_yohai@4x