השתלמויות מורים מוכרות לגמול

לחל"ד היצע עשיר של השתלמויות עבור צוותי הוראה. ההשתלמויות עוסקות בנושאים אקטואליים ומעשיים המעסיקים את צוותי ההוראה בעבודתם השוטפת בכיתה, תוך שהן מבקשות ללבן סוגיות של זהות ותרבות ולתרום לפיתוח חזון ואקלים בית ספרי.

ההשתלמויות מגוונות ומיועדות לכלל חדר המורים: לצוותי ההוראה ובמיוחד לעוסקים בהוראת תרבות יהודית־ישראלית, למחנכים ולכל קבוצה נבחרת אחרת מסגל בית הספר.

את ההשתלמויות מובילים מיטב המנחים והמנחות של חל"ד. התוכנית הסופית תיבנה במשותף עם צוות בית הספר ובהתאמה לצרכיו הייחודיים.

מסגרת ההשתלמות: בית ספרית, פסג"ה, אזורית, מחוזית, רב־מחוזית, ארצית.

שכבות הגיל: יסודי  |  היקף שעות: 30  |  זכאות לגמול: יש

מידות ורגשות

למידה רגשית־חברתית בראי התרבות היהודית־ישראלית

למידה חברתית־רגשית (SEL – Social Emotional Learning) היא תהליך שבו אנשים רוכשים את המיומנויות והידע הנחוצים להבנת הרגשות וניהולם ולומדים לעשות בהם שימוש יעיל.
 
מיומנויות אלו כוללות מיומנויות אישיות: התנהלות המסייעת להשיג יעדים חיוביים, לקבל החלטות מושכלות, להתמודד עם קשיים ואתגרים בעבודה ובתחומים נוספים – בדרך יעילה ומוסרית; וגם בין־אישיות: אמפתיה כלפי אחרים, פיתוח מערכות יחסים חיוביות ו'אחזקתן' השוטפת.

איך מפתחים ומשמרים את המיומנויות האלו? אלו כלים יסייעו להתמודדות עם האתגרים  החברתיים והרגשיים המזדמנים לנו בבית הספר? וכיצד התכנים שנלמדים במסגרת תרבות יהודית־ישראלית עשויים לשמש השראה ללמידה רגשית־חברתית?


בין הנושאים בהשתלמות

• העמקה והתנסות בכל אחד מההיבטים של למידה רגשית־חברתית בהשראת טקסטים וערכים בתרבות יהודית־ישראלית: מודעות עצמית, ניהול עצמי, מודעות חברתית, יחסים בין־אישיים וקבלת החלטות;

• לימוד והתנסות במתודות המעודדות אינטימיות ושיתופיות בלמידה.


מטרות ההשתלמות


• הכרת עקרונות הלמידה הרגשית־חברתית;

• התנסות  בשיטות למידה טקסטואליות וסדנאיות ככלים לטיפוח מיומנויות רגשיות־חברתיות;

• למידה והתנסות במיומנויות הנחיה ככלי פדגוגי בלמידה רגשית־חברתית.
 

משחקים וערכים

משחקיוּת ככלי העצמה לימודי וחברתי

"במשחק נעוץ שורש התרבות. כל אימת שיחיד או ציבור חורגים מעבר לסיפוק צורכי גופם נעשית חריגה זו בצורה של משחק" (יוהאן הויזינגה, האדם המשחק, עמ' 29)

משחקים וּמִשְׂחוּק הם כלים שבעזרתם אנו מעמיקים, משפרים ומגוונים את הלמידה והשיח הערכי בכיתה. שימוש במשחקים ויצירה של משחקים חדשים תרומתם רבה לפיתוח למידה חווייתית שיש בה מעורבות והנאה.

למידה כזו מותירה חותם ומעניקה למורים מגוון של אמצעים המאפשרים הרחבת ידע וגם פיתוח מיומנויות חברתיות, דיאלוג וקשרים בכיתה.

במסגרת ההשתלמות נרכוש מיומנויות וכלים משחקיים בדגש על תחום הדעת תרבות יהודית־ישראלית, אשר יוכלו  לשמש אותנו גם בתחומי דעת אחרים.


בין הנושאים בהשתלמות

• כיצד משלבים משחקים בהוראה בכיתה?

• כיצד יוצרים משחקים חדשים המתאימים לצרכים שלנו?

• מה ניתן ללמוד על הכיתה ועל התהליכים בתוכה מתוך משחקם של התלמידים?

• כיצד יוצרים שיח בעזרת המשחק ובעקבות המשחק?


מטרות ההשתלמות


• היכרות עם עקרונות הֲמִשְׂחוּק;

• פיתוח חשיבה יצירתית אצל המורים והתלמידים;

• ניתוח משחקים ככלי של רפלקסייה והתבוננות עבור המורה והתלמידים.

הרדופ"ים

הוראה דיפרנציאלית בהשראת תרבות יהודית־ישראלית

הכיתה היא עולם ומלואו שבו נמצאים יחד בני אדם בשלבי התפתחות שונים. לכל תלמיד עולם רגשי מיוחד משלו וקצב התפתחות אישי. מציאת המענה המתאים לכל תלמיד היא מהאתגרים הגדולים של ההוראה.

במסגרת ההשתלמות, נקנה למורים כלים, מיומנויות ושיטות הוראה דיפרנציאלית שיהיו להם לעזר בהתמודדות עם האתגר החשוב הזה.

נלמד להתבונן בתלמידי הכיתה ולזהות את הצרכים של כל אחד ואת דרכי הלמידה שבעזרתן ייטיבו להבין את הנלמד ולהפנימו; וכן נלמד דרכים מגוונות חדשות שבעזרתן נוכל להרחיב את מעגלי השותפות והקשב.

דרכי החשיבה והרעיונות שיוקנו בהשתלמות יונקים מעולם בית המדרש וארון הספרים של התרבות היהודית־ישראלית, ומתכתבים עם פרקטיקות ותובנות שהתפתחו מתוכם.

 
 
בין הנושאים בהשתלמות
 

• כיצד מסתייעים בהוראה במיומנויות של הנחיה?

• כיצד מעודדים השתתפות פעילה של מגוון התלמידים בכיתה?

• כיצד יוצרים בכיתה אקלים המאפשר שיח ומעודד שותפות, מעורבות וסובלנות לצרכים של כולם?

 
 
מטרות ההשתלמות
 

• המורה כמנחה – העשרת המיומנויות של המורה והגברת יכולתו לפתח את תלמידיו להיות לומדים עצמאים;

• ניתוח של אופן בניית השיעורים ולמידת אפשרויות לשילוב מגוון כלים להעשרת ההוראה;

• היכרות עם התרבות היהודית־ישראלית ומסורות הלמידה שפיתחה ושימוש מושכל בהן להעשרת החשיבה והלמידה ולגיוון דרכי ההוראה.

פנים אל מול פנים

חברותא ככלי חדשני בהוראה

שיטת הלמידה הבית מדרשית ('חברותא') הולכת ותופסת מקום של כבוד בבתי הספר הממלכתיים. החברותא היא שיטת לימוד המעמידה במרכז את הדיאלוג המכבד והמצמיח. שיטת לימוד זו מתאימה במיוחד לבירור זהות ולדיון בסוגיות הנוגעות לערכים  מוסריים וחברתיים. החברותא מבוססת על גישה בין־תחומית ועל שימוש במגוון כלים (דרמה, יצירה, קולנוע ועוד), ומבקשת לטפח לומדים עצמאים בעלי חשיבה יצירתית.

במסגרת ההשתלמות נרכוש כלים ומיומנויות בהוראה ונבחן את התאמתם לתחומי לימוד מגוונים.

 
 
בין הנושאים בהשתלמות
 

• כיצד להיות "מי שיודע לשאול"? – על אומנות השאלה ותרבות המחלוקת;

• כיצד משלבים בין הוראה פרונטלית להנחיית שיחה ודיון?

• על חשיבות הדיאלוג בבית הספר ומחוצה לו.
 
 
מטרות ההשתלמות
 

• התנסות בלמידה בית מדרשית והבנת העקרונות הפדגוגיים של החברותא;

• היכרות עם  מבנה השיעור הבית מדרשי – פתיח אסיף וחברותא;

• התנסות ביצירת דף לימוד בית מדרשי;

• התנסות בלמידה בין־תחומית וביצירת ציר מארגן בלמידה בית מדרשית;

• תכנון פעילויות המטפחות כישורי לומד עצמאי והוצאתן אל הפועל;

• הבנת תפקידו של המורה כמנחה למידה: תרגול הנחיה.

מדרש דרמה-דילמה

פיתוח כישורים חברתיים בהשראת מדרשי חז"ל ובאמצעות תיאטרון חינוכי

ההשתלמות מתמקדת בערכי החברות ובתקשורת בין־אישית, כחלק מתהליך מתמשך של פיתוח כישורים חברתיים בכיתה, בבית הספר, בבית ובמרחב החברתי של הילדים.

חז"ל ייחסו חשיבות רבה להתנהגות בחברה. יחסים בין־אישיים ומצבים  חברתיים המעוררים דילמה עומדים בלבם של רבים ממדרשי חז"ל. באמצעות מדרשים אלו, יוזמנו המשתתפים ללמוד מהם על עולמם ולצקת בהם תוכן אקטואלי.

'תיאטרון חינוכי' הוא כלי רב־עוצמה לעיבוד דילמות חברתיות, לפיתוח הביטוי האישי ולקידום כישורים חברתיים מתוך התנסות במיומנויות כגון הקשבה, שיח מכבד ושיתופיות.

 
 
בין הנושאים בהשתלמות
 

• מה בין מדרשי חז"ל לתיאטרון?

• התיאטרון ככלי פדגוגי

• ערכים שבין אדם לחברו בראי חז"ל

• ממדרש להצגה.

 
 
מטרות ההשתלמות
 

• חשיפה למדרשי חז"ל העוסקים בתכנים חברתיים כמקור השראה;

• רכישת כלים יישומיים מעולם התיאטרון החינוכי לעיבוד דילמות חברתיות;

• התנסות בהנחיה באמצעות תיאטרון חינוכי;

• הטמעת מיומנויות חברתיות באמצעות סיפור ודרמה.

אברהם אבינו בעמק הסיליקון

חינוך ליזמות בגיל הצעיר

במשך מאות בשנים העם היהודי מתבלט בהישגים מרשימים המעידים על היותנו אומה חדשנית ויצירתית. ריבוי ההישגים בולט במיוחד בהשוואה לחלקנו היחסי באוכלוסיית העולם כולו. כיצד אפשר להסביר את התופעה?

אחת התרומות המשמעותיות ביותר של היהדות לאנושות היא האמונה שבכוחו של האדם לשנות את המציאות, ושיצירתיות מתפתחת במקום שבו יש נכונות לבחון מחדש הנחות יסוד ומסקנות שהוסקו בעבר.

בימינו מקובל לראות ביזמות ביטוי מרכזי של התקופה. היזמות מבטאת חדשנות ושאיפה למימוש חלומות ורעיונות, והיא צומחת בנקודת המפגש שבין מיצוי פוטנציאל אישי למתן מענה לצרכים חברתיים סביבתיים. הגישה הדוגלת ביזמות מייחסת חשיבות לטיפוח הפרט וצרכיו, ובד בבד מעודדת אותו לחוש מחויבות לזולת ולסביבה ולפעול למענם.

 
 
בין הנושאים בהשתלמות
 

• אישים ומקורות יהודיים מעוררי השראה בתחום היזמות;

• מיומנויות היזם;

• יצירתיות וחדשנות – מחזון להגשמה;

• יזמות בביה"ס – פרויקטים אישיים וקבוצתיים.

 
 
מטרות ההשתלמות
 

• למידת המיומנויות הנדרשות ליזמות;

• רכישת היכולת לזהות את החוזקות של התלמידים ולהצעידם למימושן בחייהם הבוגרים ככישורי חיים;

• פיתוח מיומנויות מעולם היזמות בבתי ספר;

• עידוד לחשיבה יזמית ולהשפעה בבית הספר ובקהילה;

• חשיפה לסיפור היהודי כהשראה לחדשנות.

שירו הביטו וראו

הפיוט והשירה ככלי חווייתי בהוראה

שירה מחברת את האדם לעצמו ולבני אדם אחרים. השירה במסורת היהודית מלווה את האדם בכל מעגלי חייו: ברגעי שמחה ועצב, בחיי היחיד, הקהילה והעם; והיא מבטאת את רוח העם, גורלו ותקוותיו. 

הפיוט, משלב מסורת מוזיקלית עשירה ושפת רגש חיה. הוא יונק מהמחשבה היהודית לרבדיה ומתאפיין בקשר החזק שבין המילים למנגינה.

ההשתלמות מבקשת להפגיש את המשתתפים עם מסורות הפיוט שהתפתחו בקהילות ישראל השונות. במסגרת ההשתלמות נצא למסע חווייתי תרבותי־יהודי חוצה גבולות, נכיר את השפה העשירה של הפיוט ונלמד על ההקשרים הרעיוניים שלו, ובעיקר נחווה את שירת הפיוטים במסורות ישראל השונות.  

אין צורך בידע מוזיקלי או בניסיון קודם בשירה.

 
 
בין הנושאים בהשתלמות
 

• "מה לך נרדם?" – שירת ימי הרחמים והסליחות: מידות ורגשות בשירה;

• "בואו עננים" – פיוטי גשם ושירת הגשם בתרבות העברית;

• מה ליונה המחכה ולחנוכה? חנוכה מזווית חדשה;

• ערכים בראי הפיוט והשירה.

 
 
מטרות ההשתלמות
 

• העשרת ההוראה בכלי חווייתי ומעורר השראה;

• היכרות עם אמצעי ההבעה של הפיוט ושילובו ככלי בשיח הזהות;

• חשיפה לעולם הפיוט והשירה המסורתי מתוך שאיפה להטמעתו בהוויה הבית ספרית;

• חשיפה לרפרטואר פיוטים מאוצר הפיוטים של קהילות ישראל סביב חגי ישראל;

• הבנה של מרכיבי הפיוט מבחינה ספרותית, רעיונית ומוזיקלית;

• אימון, תרגול וחוויית שירת פיוטים.

הצעות נוספות

השתלמויות מורים

השתלמויות מורים מוכרות לגמול לחל"ד היצע עשיר של השתלמויות עבור צוותי הוראה. ההשתלמויות עוסקות בנושאים אקטואליים ומעשיים המעסיקים את צוותי ההוראה בעבודתם השוטפת בכיתה, תוך

קרא עוד »

תוכניות ליווי

תוכניות ליווי לצוותי הוראה חל"ד מציעה מגוון תוכניות ליווי לסגלי ההוראה בבתי הספר, להעמקת השיח היהודי והערכי. תוכניות הליווי מבקשות לסייע לצוותי הנהגה והוראה בהעמקה

קרא עוד »

השתלמויות מסובסדות

תוכניות לקידום החינוך היהודי-ישראליעבור עובדי הוראה בחינוך הממלכתי במסגרת עידוד וקידום תהליכי הלמידה של מקצועות המורשת היהודית בחינוך הממלכתימעודד אגף מורשת במשרד החינוך מנהלות ומנהלים,

קרא עוד »

MOREרשת​

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KWu_Y6dajCc&t=8s חל"ד מפעלים חינוכיים מציעה לתלמידים, למורים ולהורים כלים להטמעת שיח חיובי באמצעות תוכנית MOREרשת. התוכנית מבקשת לחולל שינוי בתרבות השיח בקרב תלמידי כיתות ג'–ו',

קרא עוד »

סביבינגו

סביבינגו – פעילות לחנוכה חברו את הילדים והתלמידים לחנוכה בעזרת פעילות לימודית חווייתית ומאתגרת. מה בפעילות? אור איתן חוזר בזמן ומגיע לתקופת המכבים. בעודו נסער

קרא עוד »

צרו איתנו קשר ונשמח לתת פרטים נוספים על התוכניות השונות:

יוחאי 050-659-3161

sign_yohai@4x