top_elements

תוכנית מודולרית וחדשנית ליצירת שינוי, מנהיגות, שייכות ומוטיבציה הכוללת:

וַיִּמְצְאוּ שָׁם בְּאֵר מַיִם חַיִּים

(בראשית כ"ו, י"ט)

יצירת מנהיגות חינוכית בהשראת הזהות היהודית-ישראלית אשר תשיב את "הרוח הגדולה" לחינוך ותחזור "אל בורות המים".

> הטמעת מודל ייחודי וחדשני שיחולל שינוי ומוטיבציה ערכית בבתי הספר היסודיים הממלכתיים בתחום הזהות היהודית-ישראלית.
> העלאת נושא העיסוק החינוכי בזהות היהודית-ישראלית לסדר עדיפות גבוה בבתי הספר.

לראציונאל התוכנית >>

מה כוללת התוכנית:

אל פי הבאר - "מסע מדברי"

שלושה ימי חוויה מטלטלת, מעצימה ומעוררת השראה

תהליך חווייתי ומעצים בדמות מסע מושקע ויוצא דופן בן שלושה ימים, המפגיש את המורים עם המעיין הפנימי שבתוכם, עם המקורות היהודיים והישראליים ועם נופיה המיוחדים של הארץ. מסע שהוא חווית מפתח בה מתנתקים המנהלים והמורים מטרדות היום יום ומתפנים להתבוננות מעמיקה בעצמם, בשורשיהם, בתרבותם ובעיסוקם, תוך מפגש עם הארץ ושביליה. מסע שיצית וילבה את "הרוח הגדולה" שתלווה את בוגריו עם חזרתם לבית הספר ולתוכנית ההמשך.

עלי באר

תוכנית מנהיגות למנהלים ומורים – טיפוח קבוצת איכות וגאוות יחידה

בית הספר למנהיגות חינוכית בתרבות ישראל למנהלים ומורים בבתי הספר היסודיים. תוכנית יוקרתית ומעשירה שבליבה העיסוק בזהות יהודית-ישראלית כבסיס לחזון חינוכי לבית ספר כקהילה של שייכות ומשמעות; בוגרי התוכנית ירכשו כלים לפדגוגיה יישומית של קהילת משמעות ושייכות הלכה למעשה.

נביעה

תוכנית ליווי ויישום – קהילת משמעות ושייכות

בניית חזון בית-ספרי ותוכנית מעשית בהשראת קהילת משמעות ושייכות'. התוכנית משלבת כלים יישומיים ומותאמים לרוח בית הספר ליצירתה של קהילת-חיים תוססת המונעת מחזון וייעוד משותפים.

אדוות התוכנית

השפעה מצטברת

שינוי הולך ומתעצם, מעגלים מעגלים, בחברה הישראלית להשגת חוסן זהותי.

אדוות התוכנית - תמונת הצלחה

"אֵין רוֹאִים אֶת הָרוּחַ אֲבָל הִיא הַנּוֹהֶגֶת אֶת הַסְּפִינָה" | ח.נ. ביאליק

המודל מבטיח השפעה שתלך ותתרחב כמו אדוות
ותשפיע על עוד ועוד מעגלים

הנביעה הגדולה

מודל מודולארי ויישומי ליצירת שינוי עומק בר קיימא בבית הספר

הליך סינון לבחירת צוותים חינוכיים מובילים

חוויית מפתח מציתה לבבות ומעוררת השראה

פיתוח חזון לימוד והעמקה

מהלכה למעשה - תמיכה, ליווי, יישום והטמעה

אדוות התוכנית - עם רשת תמיכה ופריצות דרך לשינוי מהותי עם ייעוד משותף וחוסן זהותי

מיון והכנה

המסע

תוכנית מנהיגות יוקרתית

(נפרדת למנהלים ולצוותים מובילים)

קהילת שייכות

יצירת קהילה בית-ספרית

תבנית נגישות פופ אפ