top_mobile

תוכנית מנהיגות חינוכית שמטרתה לחזק את תחושת השליחות של צוות ההוראה.

לקבל השראה מבורות המים הערכיים והתרבותיים שלנו על מנת לחזק את הממד הקהילתי של בית הספר כ'קהילה מיטיבה'.

לטפח קהילה בית ספרית שחבריה בעלי חוסן זהותי, גאים להשתייך אליה, מרגישים בה משמעותיים, בני בית, מעורבים ואכפתיים.

אֵין רוֹאִים אֶת הָרוּחַ אֲבָל הִיא הַנּוֹהֶגֶת אֶת הַסְּפִינָה

ח.נ. ביאליק

תוכנית "אל בורות המים" מבקשת להצית את הניצוץ הפנימי, את קול זהותם האותנטי של אנשי החינוך. את תחושת השייכות, גאוותם, אחריותם ומחויבותם לעצמם, לתלמידיהם, כמו גם לעמם, למורשתם ולתרבותם כחלק מהותי מהמעשה החינוכי.

תוכנית "אל בורות המים" נולדה מתוך ההבנה כי זהות איננה מתקיימת רק מתוך עיסוק בכאן ובעכשיו; עליה להתבסס על רצף היסטורי שממנו אנשים שואבים אתוסים, נורמות, זיכרון, שייכות ואוריינטציה. זהות תלויה בהבנת העבר ובהפנמתו. אין הווה משמעותי ללא זיקה אל העבר ומורשתו.

תוכנית "אל בורות המים" מבקשת להצמיח מנהיגות חינוכית בהשראת הזהות היהודית-ישראלית אשר תחזק את תחושת השליחות החינוכית והשייכות הלאומית. התוכנית פועלת במטרה לחזק את הזיקה וההתלהבות בקרב הצוות החינוכי לתפקידם ולהשפעתם על עיצוב דור העתיד וחוסנה של החברה בישראל.

תוכנית אל בורות המים מציעה מודל בית-ספרי של 'קהילה מיטיבה'. מודל זה מניח שכל אדם הוא יצור קהילתי השואף למציאת פשר ומשמעות לחייו מעבר לעצמו. באמצעות השראה ממודלים קהילתיים במסורת היהודית, נשאף לתת כלים יישומיים לצוות החינוכי בעיצוב קהילה בית ספרית שחבריה בעלי חוסן זהותי, גאים להשתייך אליה, מרגישים בה משמעותיים, בני בית, מעורבים ואכפתיים.

מה כוללת התוכנית:

תוכנית מנהיגות

תוכנית מנהיגות חינוכית יוקרתית, שבליבה העיסוק בזהות יהודית ישראלית כבסיס לחזון חינוכי לבית הספר. התוכנית כוללת: כנסים, סיורים, שבת של השראה, ומפגשי העצמה. בוגרי התוכנית ירכשו כלים לפדגוגיה יישומית של 'קהילה מיטיבה'.

מסע זהות ושייכות​

מסע מנהיגות באוירה מדברית הכולל סיורים, סדנאות ומפגשים עם דמויות מעוררות השראה, במסגרתו יפגשו המשתתפים עם המעיין הפנימי שבתוכם, עם המקורות היהודיים והישראליים ועם נופיה המיוחדים של הארץ.

ליווי ויישום

ליווי צוות בית הספר בהטמעת מודל 'קהילה מיטיבה', ליצירתה של קהילת חיים תוססת הפועלת בהשראת חזון וייעוד משותפים.

התוכנית במימון מלא

גמולי השתלמות

למי מיועדת התוכנית?

התוכנית מיועדת למנהלות וצוות חינוך מוביל בבתי ספר ממלכתיים יסודיים.

מה אנחנו מציעים?

דרישות התוכנית

אדוות התוכנית - תמונת הצלחה

וַיִּמְצְאוּ שָׁם בְּאֵר מַיִם חַיִּים | (בראשית כ"ו, י"ט)

המודל מבטיח השפעה שתלך ותתרחב כמו אדוות
ותשפיע על עוד ועוד מעגלים

הנביעה הגדולה

מודל מודולארי ויישומי ליצירת שינוי עומק בר קיימא בבית הספר

הליך סינון לבחירת צוותים חינוכיים מובילים

חוויית מפתח מציתה לבבות ומעוררת השראה

פיתוח חזון לימוד והעמקה

מהלכה למעשה - תמיכה, ליווי, יישום והטמעה

אדוות התוכנית - עם רשת תמיכה ופריצות דרך לשינוי מהותי עם ייעוד משותף וחוסן זהותי

צרו איתנו קשר ונשמח לתת פרטים נוספים על התוכניות השונות:

יוחאי 050-659-3161

sign_yohai@4x