מעגל השנה תשפ"ד - ספריית חומרים

טבת

שבוע השפה העברית

מערך שיעור (א-ב)

מערך שיעור (ג-ו)

קישור 1

קישור 2

קישור 3

 

שבט

ט"ו בשבט

מערך שיעור (א-ב)

מערך שיעור (ג-ו)

קישור 1

קישור 2

קישור 3

 

אדר

פורים

מערך שיעור (א-ב)

מערך שיעור (ג-ו)

קישור 1

קישור 2

קישור 3

 

תמוז

הכנה לקראת הקיץ

מערך שיעור (א-ב)

מערך שיעור (ג-ו)

קישור 1

קישור 2

קישור 3

 

אב

...

מערך שיעור (א-ב)

מערך שיעור (ג-ו)

קישור 1

קישור 2

קישור 3

 

אלול

....

מערך שיעור (א-ב)

מערך שיעור (ג-ו)

קישור 1

קישור 2

קישור 3