המשפיענים תשפ"ד - ספריית חומרים

טבת | הזכות לכבוד והחובה לכבד

בהשראת יאנוש קורצ'אק: מקים בית יתומים בורשה בו הנהיג שיטה חינוכית ייחודית, בחר ללכת עם חניכיו לטרבלינקה

שבט | אדמה וטבע - נטיעה לדורות

בהשראת חוני המעגל: התפלל לגשמים ונטע לדורות הבאים

מערך שיעור (כיתות א-ב)

מערך שיעור (כיתות ג-ו)

קישור 1

קישור 2

קישור 3

אדר א | הכל נשאר במשפחה

בהשראת הנרייטה סאלד: מנהיגה ציונית, הקימה את ארגון הדסה ועמדה בראש עליית הנוער לילדים פליטי שואה

מערך שיעור (כיתות א-ב)

מערך שיעור (כיתות ג-ו)

קישור 1

קישור 2

קישור 3

אדר ב | חסד במילים ובמעשים

בהשראת הרב אריה לוין: צנוע ומסתפק במועט, רב האסירים

מערך שיעור (כיתות א-ב)

מערך שיעור (כיתות ג-ו)

קישור 1

קישור 2

קישור 3

ניסן | להיות חלק מהסיפור

בהשראת מרים הנביאה: אחות משה ומנהיגה ביציאת מצרים

מערך שיעור (כיתות א-ב)

מערך שיעור (כיתות ג-ו)

קישור 1

קישור 2

קישור 3

אייר | מגלות למדינה

בהשראת שלמה הלל: ממובילי מבצע עזרא ונחמיה, יו"ר הכנסת, מקים וחתן פרס ישראל

מערך שיעור (כיתות א-ב)

מערך שיעור (כיתות ג-ו)

קישור 1

קישור 2

קישור 3

סיוון | עם ישראל חי

בהשראת רונה רמון: אמא ורעיה שכולה שפעלה למען חינוך ושוויון הזדמנויות לילדים ונוער בפריפריה. כלת פרס ישראל

מערך שיעור (כיתות א-ב)

מערך שיעור (כיתות ג-ו)

קישור 1

קישור 2

קישור 3