החלונות של גדי - ספריית חומרים

פתיחה - החלונות של גדי

חלון 1 - אני לעצמי

חלון 2 - חלון למשפחתי

שבזכותם אני קיים

כותרת משנה?

אחי זה הכי

כותרת משנה?

מדור לדור

כותרת משנה?

חלון 3 - חלון לחברי

שומרים על שפה נקיה

כותרת משנה?

ברוכים הבאים

כותרת משנה?

חולה עליך

כותרת משנה?

צער בעלי חיים

כותרת משנה?

חלון 4 - חלון לארצי

הסמל והדגל

כותרת משנה?

יש אבנים עם לב אדם

כותרת משנה?

אנחנו על המפה

כותרת משנה?

חלון 5 - חלון למורשתי

אז למה לא כל יום שבת?

כותרת משנה?

ותנו כבוד לתורה

כותרת משנה?

סת"ם זה לא סתם

כותרת משנה?

חלון 6 - חלון למעגל השנה

חגי תשרי - ראש השנה

כותרת משנה?

חגי תשרי - סוכות

חנוכה

כותרת משנה?

ט"ו בשבט

כותרת משנה?

פורים

כותרת משנה?

פסח

כותרת משנה?

שבועות

כותרת משנה?

שיעור סיכום

שיעור סיכום

כותרת משנה?