חל"ד מפעלים חינוכיים מציעה לתלמידים, למורים ולהורים כלים להטמעת שיח חיובי באמצעות תוכנית MOREרשת. התוכנית מבקשת לחולל שינוי בתרבות השיח בקרב תלמידי כיתות ג'–ו', וליצור דרכי התנהגות ותקשורת חיוביות בכיתה וברשת החברתית, המבוססות על ערכי דיבור טוב ועין טובה. אופי התוכנית מבוסס על מחקרים בינלאומיים שעסקו בתוכניות משמעותיות בכל רחבי העולם.

סיפורי הצלחה
סילבוס התכנית
טעימה מהפעילות
טופס הזמנת פעילות