קטגוריה: ספרי לימוד

ספר כיתה א

ספר לכיתה א' מפתחות ראשונים – שעת לימוד יוצרת במקצוע תרבות יהודית ישראלית 'מפתחות ראשונים' היא תוכנית העשרה שנתית המתכתבת עם תוכנית הלימודים במקצוע תרבות

למידע נוסף »

ספר כיתה ו

ספר לכיתה ו' מפתחות לעצמאות ואחריות ספר הלימוד 'מפתחות לעצמאות ואחריות' מכוון כולו להעצים את כניסתם של התלמידים אל עולם הבוגרים. הספר מתייחד בבין תחומיות

למידע נוסף »

ספר כיתה ה

ספר לכיתה ה' מפתחות לאדם, עם ומקום ספר הלימוד 'מפתחות לאדם עם ומקום'  מחזק את הזיקה של התלמיד אל העם והארץ. באמצעות מפגש עם דמויות

למידע נוסף »

ספר כיתה ד

ספר לכיתה ד' מפתחות לערבות הדדית ספר הלימוד 'מפתחות לערבות  הדדית' מפגיש את התלמידים עם אחד מספרי היסוד שבארון הספרים היהודי- מסכת אבות. דרך הלימוד

למידע נוסף »

עזרי הוראה

עזרי הוראה לחל"ד היצע ומגוון של עזרי הוראה שמטרתם להעשיר את הפעילות החינוכית, לחזק את הלמידה ולהפוך אותה למשמעותית, רלוונטית וחדשנית. העזרים פתוחים ומונגשים למורים

למידע נוסף »

הזמנת ספרים

הזמנת ספרי לימוד ספרי הלימוד של חל"ד נלמדים ב-527 בתי ספר. הצטרפו גם אתם להצלחה! כיתה א' מפתחות ראשונים – שעת סיפור יוצרת מדריך למורה

למידע נוסף »

ספר כיתה ג

ספר לימוד לכיתה ג' מפתחות שבין אדם לחברו הספר מפתחות שבין אדם לחברו לוקח את התלמידים למסע אל עולמם של אגדות חז"ל. באמצעות מפגש של

למידע נוסף »

ספרי לימוד

ספרי לימוד התרבות היהודית-ישראלית היא תרבות עשירה ודינאמית שממשיכה להתפתח ולהתחדש בכל דור ודור בעולם הרוח והחוויה, העשייה והיצירה. ספרי הלימוד של חל"ד במקצוע, נועדו

למידע נוסף »