ספרי לימוד

התרבות היהודית-ישראלית היא תרבות עשירה ודינאמית שממשיכה להתפתח ולהתחדש בכל דור ודור בעולם הרוח והחוויה, העשייה והיצירה.

ספרי הלימוד של חל"ד במקצוע, נועדו לחבר את הילדים לתחושה כי הם "בני בית" בתרבותם ובמורשתם ויכולים להיות יוצרים ופעילים בה.

הספרים מיועדים לכיתות ג – ו ומאושרים על ידי גף ספרי לימוד במשרד החינוך.

הספרים עשירים בתוכן ובצורה ומלווים במדריכים למורה, יחידות דיגיטליות ואמצעי הפעלה חוויתיים נוספים.

כיתה א'

מפתחות ראשונים

תוכנית העשרה המתכתבת עם תוכנית הלימודים במקצוע 'תרבות יהודית – ישראלית' ומפגישה את הילדים עם פתגמים, מטבעות לשון, סיפורים וערכים רבים.

כיתה ג'

מפתחות שבין אדם לחברו

ספר לימוד המוביל את התלמידים למסע אל עולמם של אגדות חז"ל. מהאגדות נלמדים ערכי חברות טובה המבוססים על אוצרות התרבות היהודית ישראלית. 

כיתה ד'

מפתחות לערבות הדדית

ספר לימוד בו נחשפים התלמידים לערכי הערבות ההדדית ולנכסי צאן וברזל המצויים במסכת אבות. התלמידים יחזקו את החיבור לעם היהודי ולמדינת ישראל.  

 

כיתה ה'

מפתחות לאדם עם ומקום

ספר לימוד המחזק את הקשר של התלמידים לעם, לארץ וליהודי התפוצות. בספר ישנו מפגש עם סידור התפילה מתוך גישה פתוחה ומכילה.

כיתה ו'

מפתחות לעצמאות ואחריות

ספר לימוד הנוגע בסוגיות בגרות, עצמאות ואחריות תוך שיח עשיר ומגוון עם מקורות מארון הספרים היהודי, מגילת העצמאות, היסטוריה, אומנות ועוד.

כל הסיבות לרכוש את ספרי הלימוד של חל"ד

שימו לב!

את ספרי הלימוד (המודפסים והדיגיטליים) מבית חל"ד
במקצוע תרבות יהודית ישראלית לכיתות ג-ו
ניתן כעת למצוא כאן:

להזמנות ורכישת מנוי ניתן לפנות ללימור: 053-4400225