עזרי הוראה

לחל"ד היצע ומגוון של עזרי הוראה שמטרתם להעשיר את הפעילות החינוכית, לחזק את הלמידה ולהפוך אותה למשמעותית, רלוונטית וחדשנית.

עזרי ההוראה פתוחים ומונגשים למורים לשימוש חופשי.

סרטוני הנפשה

סרטוני ההנפשה של חל"ד מנגישים את אגדות חז"ל לילדים בצורה חוויתית הרלוונטית לחייהם. 

סרטוני לימוד מדרשי חז"ל

שמונה סרטוני הדרכה להוראת מדרשים ולימוד בשיטת החברותא – להעמקת השיעור והפיכתו לחוויה לימודית וחינוכית גדולה.

ספרי לימוד דיגיטליים

יחידות דיגיטליות

לספרי הלימוד הדיגיטליים ישנן שכבות מידע רבות ובהם ניתן למצוא יחידות לימוד קצרות, הפעלות, משחקים, שירים והעשרה.

מפתח חג

פעילות חוויה כיתתית סביב מעגל השנה המשלבת ערכים, סמלים, מנהגים ומתודיקה עשירה.

סרטוני הדרכה לשימוש בבובת חבר

סרטוני הדרכה קצרים ובהירים המנחים את המורה כיצד להפעיל את גדי בובת החבר, וכיצד להניע את התלמידים להצגה בכיתה