לוגו של מחלקת תרבות יהודית
לוגו של עמותת זהות
לוגו קמצא ובר קמצא

משחקים וסרטונים לפעילות בנושא צומות החורבן

כיתות א-ג

משחקים

2. מי מכיר את בית המקדש?

חידון דיגיטלי

3. מצגת – לשון טובה לשון רעה  

מדרש אגדה על סיפור רבי שמעון בן גמליאל וטבי המשרת

4. גלגל המזל – מגלגלים את הטוב  

מתאמנים בלהגיד מילים טובות

5. שקופית – דילמה  

זכותי להגיד גם מילים לא יפות!

6. יצירה – מילה טובה

פעילות יצירה דיגיטלית להפצת מילים טובות

כיתות ד-ו

סרטונים

'סיפור המסיבה': מדרש חז"ל על קמצא ובר קמצא בלבוש עכשווי

6. מצגת – עשרה בטבת  

ארבעת צומות החורבן – חוליות בשרשרת אחת

7. סרטון החרם  

התמודדותו של איתמר עם חרם כיתתי

משחקים

1. סקר כיתתי  

האם חייבים להזמין את כולם?

2. מחשבות ורגשות

משחק בעקבות 'סיפור המסיבה'
3. מצגת – מה הייתי עושה?
מה עושים כשנתקלים בחרם?