לוגו של מחלקת תרבות יהודית

בכל דור ודור

פעילות חל"ד
לחג הפסח תשפ"א כיתות א-ג